[rè jué ér]  

热脚儿

编辑 锁定 讨论
热脚儿,读音是rè jué ér,汉语词语,意思是脚尚有馀热,谓人刚刚死去。出自《金瓶梅词话》。
中文名
热脚儿
注    音
ㄖㄜˋ ㄐㄩㄝˊ ㄦˊ
拼    音
rè jué ér 
出    处
《金瓶梅词话》

目录

热脚儿解释

编辑
脚尚有馀热。谓人刚刚死去。 [1] 

热脚儿出处

编辑
《金瓶梅词话》第六二回:“我摸他身上,还温温儿的,也纔去了不多回儿,咱不趂热脚儿,不替他穿上衣裳,还等甚么?”
参考资料
词条标签:
语言 字词